CFD / Strömning och värme

Jag hjälper er att räkna på flödet och värmen

Flödessimulering med CFD där syftet är att förstå fenomen eller beräkna viktiga storheter, som flödeshastigheter, tryckfall eller temperaturer. Ibland behöver designen ändras så att en avlösning som inducerar virvlar och därmed vibrationer kan elimineras. Andra exempel kan vara elektronikenheter som överhettas och stänger ner, hörsalar som har dålig ventilation eller ljusgårdar med för mycket kallras. Specifika tillämpningar kan vara:

  • Tryckfall över ventiler
  • Motstånds- eller last-beräkning
  • Blandningsförlopp
  • Elektronikenheter, temperatur och driftstider
  • Ventilation, strömning och värme i byggnader, ljusgårdar mm
  • Extern strömning kring byggnader och i stadsmiljöer
  • Utformning av renrum