FEM / Hållfasthet.

Jag hjälper er så att er konstruktion håller

Det mesta jag gör här är översyn och analys av hållfastheten i en konstruktion och en efterföljande genomgång av förslag på konstruktionsändringar. Utifrån analysen samt kundens och normens krav utförs hållfasthetsberäkningar och analys i lämplig omfattning samt normalt en avslutande teknisk rapport. Denna typ av uppdrag sträcker sig normalt från några timmar till en vecka, men kan i stora projekt och konstruktioner vara flera månaders arbete. Moment som brukar/kan ingå är:

  • Statisk hållfasthet, linjär analys. Normalt med omfattande kontaktanalyser och förspända skruvförband
  • Statisk dimensionering av svetsförband
  • Utmattning av svetsar eller grundstruktur
  • Analys av buckling eller knäckning. Ofta baserat på Eurokod 3
  • Beräkning och analys av egenfrekvenser för att undvika resonansproblem
  • Statisk hållfasthet, icke-linjär analys. Analys av töjningar när sträckgränsen passeras eller kvarvarande bärförmåga när buckling inträffat
  • Design och analys av kompositstrukturer