Kurser och utbildning

Kurser som jag satt ihop och håller för bland annat SSAB och Sandvik

En viktig del av verksamheten är att hjälpa företag att bli säkrare på att själva genomföra beräkningar samt att bygga upp en metodik för att effektivare analysera just deras produkter. I det ingår också ett ansvar för att senare kunna stötta vid repetitionsbehov, mer komplexa frågor eller om det behövs konsulthjälp med en beräkning som är för komplicerad eller helt enkelt inte hinns med.

Kurserna kan vara ordinarie kurser i kurslokal med deltagare från flera företag, men är ofta anpassade för ett företag och har då normalt exempel hämtade direkt från verksamheten. Fokus ligger på att hålla kursen konstruktionsnära och att ge en trygghet i att bygga en modell som ger korrekta resultat. Vi tittar därför mycket på hur man kritiskt granskar sin modell och snabbt identifierar fel i hur modellen är uppställd och analyserad.