Tjänster.

Här kan du se de områden som jag arbetar inom

FEM (hållfasthet) ​

Det mesta jag gör här är översyn och analys av hållfastheten i en konstruktion och en efterföljande genomgång av förslag på konstruktionsändringar​

CFD (strömning och värme)​

Flödessimulering med CFD där syftet är att förstå fenomen eller beräkna viktiga storheter, som flödeshastigheter, tryckfall eller temperaturer​

Mentorstöd

Där jag löpande stöttar er i ert kontinuerliga konstruktions- och beräkningsarbete

Konstruktionsgenomgångar

Där jag hjälper er med era analyser inom ett specifikt projekt

Beräkningsuppdrag

Där jag åtar mig att analysera och beräkna konstruktionen